Svatební dary

Výborné jméno je nad hojné bohatství,
lepší než stříbro a zlato je přízeň.
(Př 22,1)

Děkujeme za vaši projevenou štědrost, ceníme si vás i toho všeho!